Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search
Beskrivelse

Nordforbrænding Stampevej - fjernvarme

Nordkysten har stået for udførelse af ledningsrenovering ved Stampevej. Projektet omfattede 425 kanal meter af hoved fjernvarmeledning i dimension 168 / 280, der er blevet tilsluttet til eksisterende DN 200 hovedledning. Derudover er der foretaget 4 tilslutninger til mindre forsyningsledninger samt tilsluttet til en stikledning.

 
Vi har stået for al gravearbejdet i forbindelse med ledningsrenoveringen, og det efterfølgende retablerings arbejde.Information
NK sagsnummer
Sted Stampevej
Bygherre  Nordforbrænding
Byggeår 2015
Entreprisetype Fagentreprise
Entreprisesum
   
   


Relaterede Projekter