Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search
Beskrivelse

Vejudvidelse i Helsingør

Projektudførelsen af vejudvidelse for Helsingør Kommune på 7 forskellige lokaliteter, heriblandt dobbeltsporet modulkørsel for Vejdirektoratet. Entreprisen bestod desuden også af brolæggerarbejde samt sætning af betonkant rundt vejudvidelsen ved alle 7 lokaliteter. Afsluttende er der udført afstribning.

 

Særlig entreprise fokus:

- Arbejde i meget befærdet område

Information
NK sagsnummer
Sted Helsingør
Bygherre  Helsingør Kommune
Byggeår 2014
Entreprisetype Hovedentrerprise
Entreprisesum
   
   


Relaterede Projekter