Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search
Beskrivelse

Nordkysten har i tæt samarbejde med Eltel stået for al rådgivning og udførelse, indkøb og installation ved omlægningen af kabel K1243 ved Artillerivej København.
I forbindelse med omlægning af 132 kV kabel K 1243 ved Artillerivej, er der i samarbejde med rådgiver og bygherre fastlagt kabeltype for anvendelse af forlængelse til endelig forløb af kabeltracé.

Særlig entreprise fokus:
Selve tracéet skulle udføres ovenpå en tidligere losseplads, dette gav nogle udfordringer under gravearbejdet.

Information
NK sagsnummer
Sted Artillerivej
Bygherre  Energinet
Byggeår 2014
Entreprisetype Total entreprise
Entreprisesum
   
   


Relaterede Projekter