Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search
Beskrivelse

Hillerød forsyning – Vandledningsrenovering

Nordkysten er har udført styret underboring af ca. 2200 m ø63-ø225 PE vandledning, opgravning/skydning for 92 stikledninger.

Der er afsluttende blevet reetableret.

Særlig entreprise forhold:

Da arbejdet er blevet udført i en meget befærdet gågade og tilstående
Trafikeret sidegade, har der været særlig fokus på de trafikale forhold under hele udførelsesperioden.

Information
NK sagsnummer
Sted
Bygherre 
Byggeår
Entreprisetype
Entreprisesum
   
   


Relaterede Projekter