Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search
Beskrivelse

Amager Skibakke (ARC)

Nordkysten har stået bag udførelsen af en ny 132 kV forbindelse fra Amager Skibakke (ARC) til Energinet, samt opgravning for ny 30 kV fra Amager Skibakke (ARC) til DONG transformer, Nordkysten har været hovedentreprenør på udførsel af ny 30 kV(kun gravearbejdet) og ny 132 kV (grave og elarbejde) forbindelsen fra det nye forbrændingsanlæg beliggende på Kraftværksvej, Kbh. Vi har ved denne udførelse været i tæt samarbejde med vores samarbejdspartner Eltel.

 

· Samlet trace´ 500 m
· Ca. 290 m er udført ved nedgravning i dybder varierende fra 1,8 m til 3,5 m dybde
· Boring i rør dimensionerne Ø 200 mm, Ø 110 mm samlet boret længde på 210 meter.
· Kabeltræk af 132 kV og rør for fiber er blevet udført i samarbejde med Eltel
· Alle rør er blevet fyldt med Benetonit
· Eltel har ståret for tilslutningen af de nye kabler.


Fokusområder:
· Boring under spædevandssilo og 24 højspændingskabler fra HOFOR
· Trækning af 132 kV kabel
· Krydsning af dybliggende eksisterende Ø 1000 mm fjernvarmeledninger.
· Koordinering med andre entreprenører og kranoperatører.

Information
NK sagsnummer
Sted Amager ressource center
Bygherre  Bygherre ARC
Byggeår 2015
Entreprisetype Hovedentreprise

   
   


Relaterede Projekter