Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search
Beskrivelse

Ledningsrenovering Skolevej

 

Renovering af ledningsnet i fortov langs Skolevej, Grønnevej, Åvænget, Strongvej, og Rosenvænget i Taastrup med nye PE vandforsyningsledninger ved siden af eller inden i de eksisterende ledninger, samlet over en strækning på ca. 1.200 m.

 

 

Nye ledninger er hovedsageligt etableret ved rørsprængning af eksisterende ledninger og trækning af nye ledninger i de sprængte rør, og i mindre udstrækning ved sliplining med trækning af nye rør inden i de eksisterende samt også i mindre udstrækning ved styret boring med trækning af nye rør ved siden af de eksisterende. De nye hovedledninger er etableret i dimensionerne Ø63mm til Ø200mm. Udskiftning af ca. 85 eksisterende stik til skel ved private grunde med sætning af stophaner i skel, udført dels ved gravning, dels ved rørtryk. Opgravning og dækning for sætning af 4 nye brandhaner med fremføring af stikledninger. Opgravninger og efterfølgende opdækninger ved nye forsyningsledninger for tilslutning af ny stikledninger, sætning af nye afspærringsventiler. Sløjfning af gamle brandhaner og ventiler. Leverance af alle VVS materialer og udførelse af alle VVS arbejder ved underentreprenør.

 

 

Særlige entreprise forhold:
Entreprisen indeholder bestemmelse om tilbud til parcelejere om udskiftning af stikledninger fra skel til vandmåler i beboelsen. 14 husejere har accepteret tilbud og har fået nye stikledninger.

Information
NK sagsnummer 50-00273
Sted Driftsbyen, Lervangen 35 D
2632 Taastrup
Bygherre  HTK Vand A/S
Byggeår Maj - okt. 2009
Entreprisesum 2.641.300,00
   
   


Relaterede Projekter