Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search
Beskrivelse

Farum Hovedgade

Renovering af ledningsnet i fortov langs Farum Hovedgade ved etablering af ny PE vandforsyningsledning ved siden af den eksisterende ledning af støbejern. Ny ledning etableret ved 563 m styret boring med trækning af Ø110 mm PE rør og gravning af ca. 140m ledningsrende i flisefortov. Udskiftning af eksisterende stik til skel ved private grunde med sætning af stophaner i skel, udført dels ved gravning dels ved rørtryk. Frigravning ved ny forsyningsledning for tilslutning af ny stikledninger.

Særlig entreprise fokus:

- Trafikale forhold

- Eksisterende kabler og ledninger i fortov

 

Information
NK sagsnummer 50-00142
Bygherre Farum Vandværk
Sted
Fredtoftevej 9 - 3520 Farum
Entreprisetype Fagentreprise
Entreprisesum
   


Relaterede Projekter