Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search
Beskrivelse

Trykledning Tisvilde / vejby

Nordkysten har udført nedlæggelse af renseanlæg sammenført til pumpeledninger.
Der er nedgravet 2245 meter Ø 250 trykledning over mark areal.
Der er udført styrbar boring 2545 meter i vej rabatten og på villa vej.
Ved krydsningen af togskinner er rørene udført i Ø 400 forings rør
Der er desuden etableret 4 stk ø 1500 udluftningsbrønde


Særlig entreprise forhold
Der har været særlige udfordringer ved togskinner og kryds samt å-løb.

Information
NK sagsnummer
Sted Gribskov kommune Tisvilde/Vejby
Bygherre  Gribvand
Byggeår 2014
Entreprisetype Hovedentreprise
Entreprisesum
   
   


Relaterede Projekter